Ürün Adı: Fısıltı Çanakları

Hedef Kitle: 7 Yaş ve Üzeri

Ürün Açıklaması: Ses maddesel ortamda dalgalar halinde yayılır. Kaynaktan çıkan ses maddesel ortamdaki tanecikleri titreştirerek enerji aktarımı şeklinde ilerler. Bu taneciklerin birbirine göre konumları sesin yayılma hızını etkiler. Taneciklerin birbirine en yakın olduğu katı halde ses, en hızlı yayılır (5000 m/s). Ses hızı suda 1453 m/s iken havada ortalama olarak 340 m/s dir.  Rüzgârlı veya sıcaklığın farkı olduğu günlerde sesin havada yayılma hızı değişebilir.Ses hızı frekansa bağlı olarak değişmez.

Süre: 5 Dk

Kapasite: 4 Kişi