Ürün Adı: Normal Dağılım

Hedef Kitle: 13 Yaş ve Üzeri

Ürün açıklaması: Deney sırasında toplar aşağıya düşerlerken çakılı çivilere çarpıp sağa sola dağılırlar ve en sonunda alttaki kutucuklar içinde toplanırlar. Deney sonunda görülmektedir ki, eğer çok sayıda bilya kullanılırsa, sıralı kutucuklar içindeki bilyaların yükseklikleri bir normal dağılım yani bir çan eğrisi şekli göstermektedir.

Bu sistem ile üstten atılan topların orta bölmedeki sayılarının kaç olacağını hesaplanabilir olduğunu gözlemleyeceksiniz. Topların orta bölgede yoğun olarak birikmesi ile olasılığın en yüksek olduğu bölgeyi gözlemleyebilirsiniz.

Bu sistem ile biyolojideki uygulamalar, matematik, istatistik ve pek çok modern fizik konularında uygulama alanı yapılmaktadır.

Süre: 3 Dk.

Kapasite: 1 kişi

Ziyaretçi Deneyimi: Olasılığın en yüksek olduğu noktayı öğrenir, bu sistem ile not ortalamaları, biyoloji, tıp alanında uygulandığı çıkarımını yapar.