Ürün Adı: Bernoulli Üfleyicisi

Hedef Kitle: 10 Yaş ve Üzeri

Ürün açıklaması: Bernoulli’nin çalışmaları, hava ve su gibi akışkanların özelliklerini inceleyen aerodinamik ‘in temelini oluşturur. Akışkan içindeki sürtünme kuvvetlerinin sıfır olduğu varsayılır. Suyun ve havanın düşük VİSKOZİTE göstermesi (akmazlık), akışkan özelliklerine oldukça yaklaşmasını sağlar. Ayrıca, akışın düzenli olduğu düşünülür. Bernoulli ilkesine göre; hava, basıncın fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket eder. Hava akımının fazla olduğu yerde basınç azdır. Top basıncın fazla olduğu dış alandan, basıncın az olduğu alana doğru itilir. Böylece topun hava akımı olan silindir alan içinde kalması sağlanır

Süre: 5 Dk.

Kapasite:10 Kişi

Ziyaretçi Deneyimi: Bernoulli ilkesini ve basınç etkisini öğrenir, basınç etkisiyle uçakların havada nasıl gittiğini yorumlayarak öğrenir.